pierścienie odciążające

Pierścienie odciążające stosuje się w celu całkowitego odciążenia konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego. Całe obciążenie przejmuje wówczas pierścień, a na kręgi działa wyłącznie parcie boczne jednak o znacznie większej wartości niż w przypadku braku pierścienia (pierścień dociąża grunt bezpośrednio wzdłuż zewnętrznego obwodu studni).
Materiał: beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa
Metoda produkcji: wibrowane, metoda ślizgowa
 

DLA RURY BETONOWEJ 

Wymiary

Typ Rodzaj Średnica wew. Φ [mm] Szerokość A [mm] Wysokość H [mm] Waga [kg]
PP 100/70 dla rury 500 700 150 130 130
PP 120/80 dla rury 600 800 200 130 200

  

 
 
 

DLA KRĘGÓW

 
 
 
 

Wymiary

Typ Rodzaj Średnica wew. Φ [mm] Gr. ścianki A [mm] Wysokość H [mm] Waga [kg]
PO 1300/250/250 dla kręgu 1000 1300 250 250 717
PO 1500/250/250 dla kręgu 1200 1500 250 250 809
PO 1700/250/250 dla kręgu 1400 1700 250 250 898
PO 2500/220/220 dla kręgu 2240 2500 220 250 1104
PO 1900/250/250 dla kręgu 1500 1900 250 250 987
Skontaktuj się z nami już teraz!

telefon: 737 737 704
e-mail: prefabrykaty@betonbest.pl