Klasy betonu - rodzaje i oznaczenia

Beton, materiał budowlany o wielowiekowej historii i niezliczonych zastosowaniach, to podstawowy komponent wielu struktur. Jego skład jest prosty: cement, kruszywo i woda, jednak rezultaty zastosowania tego podstawowego tworzywa są zdumiewające. Różne rodzaje betonu, wynikające z klas, kruszyw, domieszek i procesów produkcyjnych, otwierają wiele możliwości dla architektów i inżynierów.

 

Czym jest beton?

 

Beton to materiał kompozytowy powstający z mieszanki cementu (spoiwo), wody i kruszywa, takiego jak żwir czy piasek. Różne domieszki, takie jak pigmenty czy specjalne kruszywa, mogą być dodawane do mieszanki, aby wpłynąć na właściwości końcowego produktu. Beton, mimo swej prostej struktury, może przybierać przeróżne formy - od betonu zwykłego, poprzez beton ciężki, aż po beton architektoniczny czy wysokowartościowy.

 

Rodzaje i klasy betonu

 

Beton zwykły

Beton zwykły (oznaczenia: C), to najczęściej stosowany typ betonu. Jego ciężar objętościowy waha się w granicach 2200-2500 kg/m^3. Klasa betonu zwykłego jest zdefiniowana poprzez jego wytrzymałość na ściskanie i wyrażana jest w megapaskalach (MPa), na przykład: C25/30, gdzie C oznacza beton zwykły, 25 - minimalną wytrzymałość charakterystyczną, a 30 - maksymalną wytrzymałość.

 

Beton lekki

Beton lekki (oznaczenia: LC) ma ciężar objętościowy znacznie niższy od betonu zwykłego - od 800 do 2000 kg/m^3. Jest produkowany przez zastosowanie specjalnego, lekkiego kruszywa, takiego jak kruszywo porowate. Jego klasy wytrzymałości są oznaczane podobnie jak w betonie zwykłym, na przykład LC20/22.

 

Beton ciężki

Beton ciężki (oznaczenia: CC) zawiera specjalne kruszywa, które zwiększają jego ciężar objętościowy do wartości przekraczających 3000 kg/m^3. Ten rodzaj betonu jest często stosowany w budownictwie jednorodzinnym, zwłaszcza w konstrukcjach ścian osłonowych wymagających ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

 

Beton wysokowartościowy

Beton wysokowartościowy (HPC) to beton, którego wytrzymałość na ściskanie przekracza 60 MPa. Jest on często wykorzystywany w elementach konstrukcyjnych o dużym obciążeniu.

 

Rodzaj betonu Oznaczenie Wytrzymałość na ściskanie (MPa) Ciężar objętościowy (kg/m^3)

Beton zwykły C12/15 12 - 15 2200 - 2500
Beton zwykły C25/30 25 - 30 2200 - 2500
Beton zwykły C50/60 50 - 60 2200 - 2500
Beton lekki LC12/13 12 - 13 800 - 2000
Beton lekki LC25/28 25 - 28 800 - 2000
Beton lekki LC50/55 50 - 55 800 - 2000
Beton ciężki CC30/37 30 - 37 Powyżej 3000
Beton ciężki CC50/60 50 - 60 Powyżej 3000
Beton wysokowartościowy C80/95 80 - 95 2200 - 2500
Beton wysokowartościowy C100/115 100 - 115 2200 - 2500

 

Oznaczenia betonu

 

Oznaczenia betonu składają się z litery, która wskazuje na rodzaj betonu (C - zwykły, LC - lekki, CC - ciężki) oraz dwóch liczb. Pierwsza liczba oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną betonu, podczas gdy druga liczba to maksymalna wytrzymałość betonu. Na przykład, w przypadku betonu C25/30, oznacza to, że beton ma wytrzymałość na ściskanie w granicach 25-30 MPa.

 

Jak wybrać odpowiedni beton?

 

Wybierając beton, warto zwrócić uwagę na klasę wytrzymałości, rodzaj i klasę ekspozycji. Na wytrzymałość betonu największy wpływ ma procentowa zawartość cementu, rodzaj zastosowanego kruszywa i domieszek chemicznych.

W przypadku wyboru betonu dla konkretnych zastosowań, istotne są również jego właściwości reologiczne, takie jak: beton samozagęszczalny (dla miejsc o ograniczonym dostępie), beton odporny na ścieranie (dla powierzchni poddanych intensywnemu ruchowi) czy beton samopoziomujący (dla podłóg).

 

Skontaktuj się z nami już teraz!

telefon: 737 737 703
e-mail: biuro@betonbest.pl