Dotacje z UE

W dniu 10.08.2009 r. Spółka Betonbest Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej podpisała z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Wprowadzenie na rynek nowych produktów szansą rozwoju firmy BETONBEST Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Realizacja powyższego projektu umożliwiła firmie Betonbest Sp. z o.o. rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów, co pozwoliło rozszerzyć dotychczasową ofertę, jak również przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia i co najważniejsze umocniło pozycję Spółki na rynku regionalnym.


Dostawy mieszanki betonowej prowadzimy betonomieszarkami o pojemności od 6 do 11 m³.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl