Beton Wodoszczelny: Charakterystyka i Zastosowanie

Beton to jeden z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych. Wiele z jego rodzajów jest dostępnych na rynku, każdy z nich oferujący unikalne cechy i korzyści. Jednym z nich jest beton wodoszczelny. 

 

Czym jest Beton Wodoszczelny?

 

Beton wodoszczelny to rodzaj betonu, który jest nieprzepuszczalny dla wody. Jest to uzyskiwane poprzez odpowiedni dobór składników mieszanki betonowej, które zminimalizują ilość porów kapilarnych w strukturze. W efekcie, beton ten wykazuje doskonałą wodoszczelność, co sprawia, że jest idealnym wyborem do konstrukcji narażonych na działanie wilgoci lub wysokiego poziomu wód gruntowych.

 

Skład i Powstawanie Betonu Wodoszczelnego

 

Podstawowe składniki betonu wodoszczelnego to cement, kruszywo i woda. Do tego dochodzą specjalne dodatki, które pomagają w osiągnięciu pożądanej wodoszczelności. Istotnym elementem jest tu właściwy wskaźnik wody do cementu. W procesie powstawania betonu wodoszczelnego, decydujące jest także zastosowanie odpowiedniej technologii produkcyjnej.

 

Właściwości Betonu Wodoszczelnego

 

Beton wodoszczelny wykazuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie i doskonałą szczelnością. Beton tego typu może osiągnąć różne stopnie wodoszczelności, określane jako klasy W, od W2 do W12, zgodnie z ciśnieniem słupa wody w mpa. Przykładowo, dla betonu wodoszczelnego klasy W8, odporność na przepuszczanie wody wynosi 0.8 MPa, co oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia słupa wody na próbkę betonową o grubości 15 cm.

 

Zastosowanie Betonu Wodoszczelnego

 

Ze względu na swoją szczelność, beton wodoszczelny znajduje szerokie zastosowanie w konstrukcjach narażonych na działanie wody. W budownictwie stosuje się go m.in. do wykonania fundamentów, konstrukcji podziemnych takich jak garaże czy tunele, a także w budowie zbiorników wodnych. W przypadku budynków o wysokim poziomie wód gruntowych, beton wodoszczelny jest często jedynym bezpiecznym wyborem.

 

Klasy Betonu Wodoszczelnego

 

Zastosowanie betonu wodoszczelnego jest często warunkowane przez określone wymagania techniczne. Ze względu na różne poziomy odporności na przepuszczanie wody, beton wodoszczelny jest klasyfikowany na różne klasy - od W2 do W12. Wskaźniki te odnoszą się do ciśnienia słupa wody, które jest mierzone w megapaskalach (MPa). Oznacza to, że wyższa klasa betonu wodoszczelnego oznacza większą odporność na przepuszczanie wody.

 

Klasy W2, W4 i W6

 

Klasy W2, W4 i W6 są najmniej odporne na wnikanie wody. Są one najczęściej stosowane w konstrukcjach, gdzie narażenie na działanie wody jest minimalne. Mogą być stosowane na przykład do budowy podmurówek, które są tylko częściowo narażone na działanie wilgoci.

 

Klasa W8

 

Klasa W8, na której skupia się ten artykuł, to klasa średnio wodoszczelna. Jest ona odpowiednia do budowy konstrukcji, które są regularnie narażone na działanie wody, takich jak fundamenty budynków czy zbiorniki wodne.

 

Klasy W10 i W12

 

Beton wodoszczelny klasy W10 i W12 to beton najwyższej klasy wodoszczelności. Są one stosowane w konstrukcjach, które są stale narażone na działanie wody lub wysokiego poziomu wód gruntowych, na przykład w garażach podziemnych, tunelach czy dużych zbiornikach wodnych.

W zależności od potrzeb konkretnego projektu, można wybrać odpowiednią klasę betonu wodoszczelnego. Ważne jest, aby dokonać właściwego doboru, aby zapewnić długotrwałą trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Pamiętajmy jednak, że wyższa klasa betonu wodoszczelnego zazwyczaj oznacza także wyższą cenę.

 

Skontaktuj się z nami już teraz!

telefon: 737 737 703
e-mail: biuro@betonbest.pl